,
CVR: 36673451     Tel.: (+45) 50 15 51 06     (+48) 696 148 967     e-mail / skype: adam@tlumacz.dk

O mnie

Adam Zdzienicki

Od 5 lat zajmuję się tłumaczeniem spotkań, rozmów na żywo lub przez telefon, konferencji i wizyt specjalistycznych.

Współpracując z licznymi duńskimi firmami nabyłem doświadczenie i kwalifikacje niezbędne aby swobodnie tłumaczyć rozmowy w wielu różnych sytuacjach - od codziennych do tych stresujących.

Gwarantuję wysoki poziom pod każdym względem związanym z tłumaczeniami wszelkiego rodzaju spotkań w miejscach pracy, u lekarza, w urzędach lub podczas konferencji. Chętnie służę pomocą w tłumaczeniu tekstu, w tym całych stron internetowych / baz danych. Z niecierpliwością czekam też na niestandardowe i oryginalne zlecenia.

Zapraszam do kontaktu.


Usługi

 • Tłumaczenie rozmów
 • Tłumaczenie symulatniczne
 • Szeptem
 • W grupie
 • Jako łącznik
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Tłumaczenie tekstów
 • Tłumaczenie stron internetowych / baz danych / systemow IT
 • Transkrypcje
 • Tworzenie napisów dialogowych
 • Korekta

Poufność

Wszystkie tłumaczenia sa zawsze wykonywane z zachowaniem absolutnej dyskrecji ze strony tłumacza. Żadne dane podane podczas spotkań lub w innej formie nigdy nie sa przeze mnie udostepnione osobom trzecim.

Jako tłumacz jestem prawnie zobowiązany do zachowania absolutnej dyskrecji na temat moich klientów.

Om mig

Adam Zdzienicki

I de sidste 5 år er jeg i gang med at tolke møder, almindelige og telefoniske samtaler, konferencer og specialist-besøg.

Gennem mit sammenarbejde med de forskellige tolke bureauer, firmaer og private kunder har jeg fået de nødvendige erfaring og kvalificationer til at tolke i alle mulige omstændigher, fra de daglige til de stressende.

Jeg garanterer et højt niveau af kompetence i alle aspekter forbundet med tolkning af mange forskellige slags møder på arbejdspladser, hos lægerne og sygehuse i kontorer og konferencer. Jeg tager også gerne imod alle slags oversættelser af tekster, herunder hele hjemmesider / databaser. Jeg ser også frem til de originale og uforventede ordrer.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og høre mere.


Tjenester

 • Tolkning af samtaler
 • Simultantolkning
 • Hviskende
 • Grupper
 • Kontakt-hjælper
 • Sundhed, sikkerhed & arbejdsmiljø
 • Almindelig tekst oversættelse
 • Oversættelse af hjemmesider / databaser / IT-systemer
 • Transskription
 • Undertekster
 • Korrekturlæsning

Tavshedspligten

Alle oversættelser udføres altid med denne forståelse at alt det, der bliver sagt er fortroligt. Ingen information nævnt i møder er aldrig delt med en tredjepart.

Som tolk er jeg juridisk forpligtet til at opretholde absolut diskretion med hensyn til mine kunder.

About me

Adam Zdzienicki

For the past 5 years I have been working as an interpreter during meetings, live and phone calls, conferences and specialist visits.

Through my cooperation with diverse danish companies I have aquired the experience and qualification required to translate in many various situations - from standard routines to the ones more stressful.

I guarantee a high level of competence in all the aspects connected to intepreting and translation of all kinds of workplace meetings, doctor visits, goverment office appointments and during conferences. I welcome all types of text translations, including whole websites / databases / IT systems. I am also eager to receive the non-standard and original requests.

Please feel welcome to contact me.


Services

 • Consecutive
 • Simultaneous
 • Whispering
 • Community
 • Liaison
 • Health & Safety
 • Normal text translation
 • Translation of websites / databases / IT systems
 • Transcription
 • Subtitling
 • Proof reading

Confidentiality

All translations and each intepreting meeting is always done with the understanding that all things said are confidential. None of the information given to or heard by me is ever shared with a third-party.

As an interpreter I am legally responsible for protecting my client's privacy.